• <tt id="bgjo7"><tbody id="bgjo7"></tbody></tt>
   1. <rp id="bgjo7"></rp>
     <rt id="bgjo7"><meter id="bgjo7"></meter></rt>

     <cite id="bgjo7"><form id="bgjo7"></form></cite>
     1. 通知公告

      新闻动态

      铸锻厂148项办公类固定资产处置清单

      发布时间:2021-01-25 文章来源: 阅读次数:
      序号 资产编号 资产名称 型号及规格 购置年月 台数 备注
      1 1081-0847 方正电脑 X86.128M.40G.17" 2002-12-1 1 以现场实物为准
      2 1081-0849 方正电脑 X86.128M.40G.17" 2002-11-1 1 以现场实物为准
      3 1081-1140 计算机 1.1G.128M.60G.17" 2002-11-1 1 以现场实物为准
      4 1081-1109 计算机 128M.40G.7G.17" 2002-12-1 1 以现场实物为准
      5 1081-1139 计算机 256M.60G.7G.17" 2002-11-1 1 以现场实物为准
      6 1081-1141 计算机 1.1G.128M.60G.17" 2002-11-1 1 以现场实物为准
      7 1081-1142 计算机 256M.1.7G.40G.17" 2002-11-1 1 以现场实物为准
      8 1081-1201 计算机 512M.120G.6G.17" 2003-10-1 1 以现场实物为准
      9 1081-1202 计算机 内存512M.120G.2.6G.17" 2003-10-1 1 以现场实物为准
      10 1111-0170 传真机 A4 2004-3-1 1 以现场实物为准
      11 1082-6373Y 打印机 A4 1998-7-1 1 以现场实物为准
      12 1082-6376Y 打印机 A4 1998-7-1 1 以现场实物为准
      13 1082-6377Y 打印机 A4 1999-2-1 1 以现场实物为准
      14 1082-6382Y 打印机 A4 1999-2-1 1 以现场实物为准
      15 1082-6368Y 打印机 针式打印 1999-2-1 1 以现场实物为准
      16 1082-6361Y 打印机 针式打印 2003-8-1 1 以现场实物为准
      17 1081-6275Y 计算机 17"内存256M20G硬盘 2007-11-1 1 以现场实物为准
      18 1081-6276Y 计算机 17"内存256M20G硬盘 2008-7-1 1 以现场实物为准
      19 1081-6277Y 计算机 17"内存256M21G硬盘 2008-7-2 1 以现场实物为准
      20 1081-6278Y 打印机 A4 1980-7-4 1 以现场实物为准
      21 1082-6350Y 计算机 17"内存256M20G硬盘 2007-11-1 1 以现场实物为准
      22 1082-6354Y 计算机 17"内存128M20G硬盘 2008-3-1 1 以现场实物为准
      23 1082-6355Y 计算机 17"内存128M20G硬盘 1998-9-1 1 以现场实物为准
      24 1082-6356Y 计算机 17"内存1G60G硬盘 2008-12-1 1 以现场实物为准
      25 1082-6362Y 打印机 A3 2003-7-1 1 以现场实物为准
      26 1082-6363Y 打印机 A4 2006-7-1 1 以现场实物为准
      27 1082-6364Y 打印机 A3 2008-5-1 1 以现场实物为准
      28 1082-6365Y 打印机 A4 2008-5-1 1 以现场实物为准
      29 1082-6366Y 打印机 A4 1999-2-1 1 以现场实物为准
      30 1082-6369Y 打印机 A4 1980-7-4 1 以现场实物为准
      31 1082-6379Y 打印机 针式打印 1999-2-1 1 以现场实物为准
      32 1082-6357Y 计算机 19"液晶内存2G60G硬盘 2010-5-1 1 以现场实物为准
      33 1082-6358Y 计算机 17"液晶内存512M60G硬盘 2007-5-1 1 以现场实物为准
      34 1082-6359Y 计算机 21"液晶内存512M80G硬盘 2007-6-1 1 以现场实物为准
      35 1081-6291Y 计算机 兼容机 2002-05 1 以现场实物为准
      36 1081-6292Y 计算机 兼容机 2002-05 1 以现场实物为准
      37 1081-6294Y 计算机 兼容机 2002-05 1 以现场实物为准
      38 1081-6296Y 计算机 兼容机 2002-05 1 以现场实物为准
      39 1081-6293Y 计算机 兼容机 2002-05 1 以现场实物为准
      40 1081-6295Y 计算机 兼容机 2002-05 1 以现场实物为准
      41 1082-6352Y 笔记本电脑 内存2G60G硬盘 2010-4-1 1 以现场实物为准
      42 1082-6353Y 笔记本电脑 内存2G60G硬盘 2009-7-1 1 以现场实物为准
      43 1082-6360Y 计算机 21"内存2G250G硬盘 2003-4-1 1 以现场实物为准
      44 1081-0578 计算机 赛扬900 2002-3-1 1 以现场实物为准
      45 1081-0565 计算机 奔P4 2002-3-1 1 以现场实物为准
      46 1081-0566 计算机 奔P4 2002-3-1 1 以现场实物为准
      47 1082-1073 计算机 AST486/16 1994-1-1 1 以现场实物为准
      48 1081-0579 计算机 赛扬900 2002-3-1 1 以现场实物为准
      49 1081-0078 计算机 D1404 1998-11-1 1 以现场实物为准
      50 1081-0582 计算机 奔4 2002-3-1 1 以现场实物为准
      51 1081-0584 计算机 奔4 2002-3-1 1 以现场实物为准
      52 1082-0869 计算机 ASPPQEMIUM 1995-12-1 1 以现场实物为准
      53 1081-6238Y 打印机 激光 2003-7-1 1 以现场实物为准
      54 1081-6243Y 打印机 针式 2003-7-1 1 以现场实物为准
      55 1081-1110 计算机 X86.64M.40G.17" 2001-12-1 1 以现场实物为准
      56 1081-5892Y 微机 / 2012-9-27 1 以现场实物为准
      57 1081-5882Y 微机 / 2012-9-27 1 以现场实物为准
      58 1081-5884Y 微机 / 2012-9-27 1 以现场实物为准
      59 1081-7325 喷墨打印机 A4 2012-9-1 1 以现场实物为准
      60 1081-5895Y 微机(手提) / 2012-9-27 1 以现场实物为准
      61 1111-0852 传真机 惠普 2014-2-22 1 以现场实物为准
      62 1111-0172 传真机 A4 2003-3-1 1 以现场实物为准
      63 1111-0173 传真机 A4 2003-3-1 1 以现场实物为准
      64 1111-0174 传真机 A4 2003-3-1 1 以现场实物为准
      65 1111-0175 传真机 A4 2003-3-1 1 以现场实物为准
      66 1111-0283 激光传真机 A4 2007-8-1 1 以现场实物为准
      67 1111-0745 传真机 激光A4 2012-10-26 1 以现场实物为准
      68 1081-0097 Legend微机 150.2G.8M.14" 1997-8-1 1 以现场实物为准
      69 1081-0062 电子计算机 IBMPC350 1997-1-4 1 以现场实物为准
      70 1081-0017 计算机 P200MMX 1998-3-4 1 以现场实物为准
      71 1081-0079 方正电脑 P4/1.98G 1998-11-29 1 以现场实物为准
      72 1082-2838 微机 inter奔腾2.4GH.1GMB 2005-7-1 1 以现场实物为准
      73 1082-6402Y 电脑 组装 2001-6-8 1 以现场实物为准
      74 1081-7683 喷墨打印机 A3 2013-5-1 1 以现场实物为准
      75 1081-7324 喷墨打印机 A3 2013-1-1 1 以现场实物为准
      76 1082-4728 打印机 宽行针式打印 2009-8-29 1 以现场实物为准
      77 1081-1649 喷墨打印机 A3 2003-1-1 1 以现场实物为准
      78 1082-4923 计算机 联想 2006-3-31 1 以现场实物为准
      79 1112-2391 传真机 FAX-L160 2011-01 1 以现场实物为准
      80 1111-0958 传真机 A4 2016-6-3 1 以现场实物为准
      81 1111-0085 传真机 H451-54 1998-6-1 1 以现场实物为准
      82 1111-0086 传真机 H451-54 2000-6-1 1 以现场实物为准
      83 1082-6378Y 打印机 A4 1998-7-1 1 以现场实物为准
      84 1081-6230Y 打印机 激光 2003-7-1 1 以现场实物为准
      85 1081-6231Y 打印机 激光 2003-7-1 1 以现场实物为准
      86 1081-6232Y 打印机 激光 2003-7-1 1 以现场实物为准
      87 1081-6233Y 打印机 激光 2003-7-1 1 以现场实物为准
      88 1081-6233Y 打印机 激光 2003-7-1 1 以现场实物为准
      89 1081-6234Y 打印机 激光 2003-7-1 1 以现场实物为准
      90 1081-6235Y 打印机 激光 2003-7-1 1 以现场实物为准
      91 1081-6236Y 打印机 激光 2003-7-1 1 以现场实物为准
      92 1081-6237Y 打印机 激光 2003-7-1 1 以现场实物为准
      93 1081-6239Y 打印机 激光 2003-7-1 1 以现场实物为准
      94 1081-6241 打印机 激光 2003-7-1 1 以现场实物为准
      95 1081-6242Y 打印机 激光 2003-7-1 1 以现场实物为准
      96 1081-6297Y 打印机 EPS0N-LQ-670K 2002-5-1 1 以现场实物为准
      97 1081-6298Y 打印机 HPdeskiet1050 2002-5-1 1 以现场实物为准
      98 1082-5776 打印机 SCX-3201 2011-6-1 1 以现场实物为准
      99 1081-7624 打印机 A4 2014-3-28 1 以现场实物为准
      100 1081-3688 打印机 激光 LBP2900A4 2010-06-24 1 以现场实物为准
      101 1112-2487Y 打印机 商务一体机 / 2012-12-13 1 以现场实物为准
      102 1112-2488Y 打印机 兄弟一体机 / 2012-12-13 1 以现场实物为准
      103 1081-0020 电脑 P200MMX 1998-1-1 1 以现场实物为准
      104 1081-0042 电脑 128M.40G.17" 1997-11-4 1 以现场实物为准
      105 1081-0093 电脑 150.2G.8M.17" 1997-9-4 1 以现场实物为准
      106 1081-0098 电脑 150.2G.8M.14" 1997-8-1 1 以现场实物为准
      107 1081-0099 电脑 150.2G.8M.14" 1997-12-1 1 以现场实物为准
      108 1081-0106 电脑 150.2G.8M.14" 1998-9-1 1 以现场实物为准
      109 1081-0575 电脑 赛扬900 2002-3-1 1 以现场实物为准
      110 1081-0580 电脑 赛扬900 2002-3-1 1 以现场实物为准
      111 1181-1160 电脑 / 1994-01-01 1 以现场实物为准
      112 1081-5883Y 电脑 / 2012-09-27 1 以现场实物为准
      113 1081-5885Y 电脑 / 2012-09-27 1 以现场实物为准
      114 1081-5886Y 电脑 / 2012-09-27 1 以现场实物为准
      115 1081-5887Y 电脑 / 2012-09-27 1 以现场实物为准
      116 1081-5888Y 电脑 / 2012-09-27 1 以现场实物为准
      117 1081-5889Y 电脑 / 2012-09-27 1 以现场实物为准
      118 1081-5893Y 电脑 / 2012-09-27 1 以现场实物为准
      119 1082-0890 电脑 interceleron1.7GH.256MB 2005-5-1 1 以现场实物为准
      120 1082-2832 电脑 interceleron1.7GH.256MB 2001-5-1 1 以现场实物为准
      121 1082-2833 电脑 interceleron1.7GH.256MB 2001-5-1 1 以现场实物为准
      122 1082-2835 电脑 interceleron1.7GH.256MB 2001-5-1 1 以现场实物为准
      123 1082-6383Y 电脑 组装 2003-7-1 1 以现场实物为准
      124 1082-6385Y 电脑 组装 2003-7-1 1 以现场实物为准
      125 1082-6386Y 电脑 组装 2003-7-1 1 以现场实物为准
      126 1082-6387Y 电脑 惠普L1706V 2003-7-1 1 以现场实物为准
      127 1082-6388Y 电脑 组装 2002-10-9 1 以现场实物为准
      128 1082-6390Y 电脑 组装 2002-10-9 1 以现场实物为准
      129 1082-6391Y 电脑 戴尔 2002-10-9 1 以现场实物为准
      130 1082-6392Y 电脑 戴尔 2002-10-9 1 以现场实物为准
      131 1082-6393Y 电脑 组装 2012-10-9 1 以现场实物为准
      132 1082-6394Y 电脑 组装 2004-9-3 1 以现场实物为准
      133 1082-6395Y 电脑 组装 2004-9-3 1 以现场实物为准
      134 1082-6398Y 电脑 组装 2004-9-3 1 以现场实物为准
      135 1082-6400Y 电脑 组装 2001-6-8 1 以现场实物为准
      136 1082-6401Y 电脑 组装 2001-6-8 1 以现场实物为准
      137 1081-5890Y 电脑(笔记本) / 2012-09-27 1 以现场实物为准
      138 1081-5894Y 电脑(笔记本) / 2012-09-27 1 以现场实物为准
      139 1111-0097 彩色电视机 29寸 1997-6-1 1 以现场实物为准
      140 1111-0098 彩色电视机 29寸 1997-6-1 1 以现场实物为准
      141 1111-0118 彩电 29寸 2002-2-1 1 以现场实物为准
      142 1112-1143 彩电 21寸 1993-6-1 1 以现场实物为准
      143 1081-1154 彩色打印机 激光 A4 2003-1-1 1 以现场实物为准
      144 1112-1144 录像机 / 2006-12-31 1 以现场实物为准
      145 1111-0248 复印机 A3-A5 2006-3-1 1 以现场实物为准
      146 1112-2392 复印机 3350B 2011-1-1 1 以现场实物为准
      147 1081-0498 交换机 24口、10/100M 2001-5-1 1 以现场实物为准
      148 1081-1155 绘图仪 A0-A4 2003-1-1 1 以现场实物为准
      合计   148 
                                                           联系人:李建峰   
                                                       电话:0379-64961035
                                                     注:表中设备详情以现场实物为准      
                   
              2021年1月25日    
      英超联赛官方平台 睢资讯网 | 彭泽资讯网 | 舒兰资讯网 | 费资讯网 | 蕉城资讯网 | 汾阳资讯网 | 香河资讯网 | 潼南资讯网 | 水磨沟资讯网 | 盐田资讯网 | 前进资讯网 | 雁江资讯网 | 高港资讯网 | 牙克石资讯网 | 巨鹿资讯网 | 城中资讯网 | 汝南资讯网 | 林周资讯网 | 泗资讯网 | 二七资讯网 | 睢资讯网 | 彭泽资讯网 | 舒兰资讯网 | 费资讯网 | 蕉城资讯网 | 汾阳资讯网 | 香河资讯网 | 潼南资讯网 | 水磨沟资讯网 | 盐田资讯网 | 前进资讯网 | 雁江资讯网 | 高港资讯网 | 牙克石资讯网 | 巨鹿资讯网 | 城中资讯网 | 汝南资讯网 | 林周资讯网 | 泗资讯网 | 二七资讯网 |